Belajar Tashrif dan Qiyasan untuk anak usia SD kelas 4,5,6

Pengertian Tashrif

Tashrif adalah suatu perubahan pada asal kata dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lainnya untuk menghasilkan makna yang dituju atau diinginkan.

Apabila kita hendak mengubah makna dari suatu kata maka kita harus mentashrifkannya terlebih dahulu dengan cara mengubah bentuk asal suatu kata menjadi bentuk yang lainya.

Adanya perubahan kata pada suatu kata dari bentuk asalnya kepada bentuk lainnya akan membuat kata tersebut mempunyai makna yang berbeda.

Pengertian adalah  mengira-ngirakan atau menyamakan.
Meng-qiyas-kan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap
sesuatu yang lain.
disisni kami akan menyusun kan tashrif dan qiyas yang tercantum dalam kitab Mattan Bina Wal Asas karanganAL IMAM MALA ABDULLAH 
Tsulatsi Mujarrod
Fi’il Tsulatsi Mujarrod فعل ثلاثي مجرد  yaitu fi’il yang huruf-huruf asli pada fi’il madhi-nya terdiri dari tiga huruf, dan tidak mendapatkan tambahan huruf apapun.
    Fi’il Tsulasi Mujarrod terdiri dari 6 bab yaitu :
…….
nanti kita lanjutkan ya….
sekian dulu
Purwakarta, 28 Juli 2021
Abah Hawa :